Komunikat 2

                                                                                                   Olsztyn, dn. 3 marca 2020 roku


KOMUNIKAT 2


Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że grono Komitetu Naukowego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej WSCHODNIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI 1918-1920 zostało poszerzone o kolejnego specjalistę w dziedzinie historii i wojskoznawstwa. Otóż chęć włączenia w prace Komitetu Naukowego wyraził dr hab. Witold Jarno, prof. UŁ. Poniżej przedstawiamy aktualny skład Komitetu Organizacyjnego i Komitetu Naukowego.


Komitet Organizacyjny


Dr hab. Dariusz Radziwiłłowicz, prof. UWM - przewodniczący
Dr hab. Wiesław B. Łach, prof. UWM
Dr hab. Andrzej Korytko, prof. UWM
Dr hab. Halina Łach
Dr Grzegorz Kała - sekretarz
Mgr Izabela Socka - skarbnik


Komitet Naukowy


Dr hab. Irena Makarczyk UWM - przewodnicząca
Prof. dr hab. Maciej Franz UAM
Prof. dr hab. Norbert Kasparek UWM
Dr hab. Jan Snopko, prof. UwB
Dr hab. Andrzej Drzewiecki, prof. AMW
Dr hab. Witold Jarno, prof. UŁ
Płk dr hab. Juliusz Tym, prof. ASzWoj


                                                                                     W imieniu Komitetu Organizacyjnego
                                                                                                        Grzegorz Kała

Do pobrania