Komunikat 1 - Zapowiedź konferencji

Komunikat 1 – ZAPOWIEDŹ KONFERENCJI


Szanowni Państwo,
Katedra Wojskoznawstwa i Studiów Strategicznych, Pracownia Historii Wojskowości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Polskie Towarzystwo Historyczne w ciągle jeszcze trwającej atmosferze setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości a także z okazji setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej mają przyjemność zaprosić do uczestnictwa w konferencji naukowej pt. Wschodnie drogi do niepodległości 1918-1920.
Wyborowi tematu obrad towarzyszyła świadomość pewnej luki w polskiej historiografii. Otóż chcielibyśmy zwrócić uwagę na – po trosze zapomniane i pomijane - polskie formacje wojskowe na wschodzie i ich wkład w wydobycie się Polski na niepodległość. Proponujemy pochylić się nad losem polskich niepodległościowych formacji zbrojnych, powstałych głównie po likwidacji polskich korpusów w Rosji w maju i czerwcu 1918 roku. Interesują nas w tym wypadku dzieje takich związków i oddziałów jak 4 Dywizja Strzelców Polskich, zorganizowana w Kubaniu i od jesieni 1918 do lata 1919 działająca aktywnie na terenach południowej Rosji oraz Besarabii. Podobnie losy Oddziału Wojsk Polskich w Północnej Rosji zwanych Murmańczykami, jak zwykło się określać formacje polskie formowane w konsekwencji ustaleń gen. Józefa Hallera i gen. Fredericka Cuthberta Poole’a, operujące w okolicach Murmańska i Archangielska. Innym związkiem taktycznym wartym wspomnienia w tym kontekście jest 5 Dywizja Strzelców Polskich, która przez cały 1919 rok i początek 1920 toczyła walki w wojnie domowej w Rosji. Oprócz wymienionych formacji zbrojnych pragniemy upomnieć się także o polskie niepodległościowe organizacje polityczne które były reprezentantami i współorganizatorami polskich oddziałów. Zdecydowaliśmy się wyłączyć poza nawias zainteresowania konferencji oddziały komunistyczne, które w tym czasie także się pojawiały. Ich wkład w odzyskanie przez Polskę niepodległości był żaden, można rzec z pełną odpowiedzialnością, że one bardziej szkodziły sprawie niż ją
wspierały, ponadto doczekały się one licznych publikacji w latach 1945-1989.
Natomiast w kontekście obrad warto również przypomnieć czyn zbrojny polskich
oddziałów sformowanych w Rosji w wojnie polsko-bolszewickiej oraz ich tradycje w
armii II i III RP
Żywimy przekonanie, że tematyka obrad spotka się z Państwa życzliwym
przyjęciem, dlatego chcemy Państwa zaprosić do wspólnej debaty poświęconej losom
polskich żołnierzy i polskich formacji walczących u zarania niepodległości daleko w
głębi terytorium rosyjskiego.
W jej kontekście proponujemy podjęcie następujących zagadnień:
- Taktyka i walki stoczone przez polskie formacje na wschodzie
- Uzbrojenie i umundurowanie oddziałów
- Wpływ polskich formacji wojskowych na wschodzie na ogólnonarodowy
wysiłek związany z odzyskaniem niepodległości
- Wpływ Polaków walczących na wschodzie na przebieg wojny domowej w Rosji
- Pamięć o Polakach wspierających czynem zbrojnym tzw. białych Rosjan
- Losy uczestników walk na wschodzie w Drugiej Rzeczypospolitej
- Społeczny rezonans działalności wspomnianych formacji wojskowych. Dziś i w
przeszłości.
- Polskie niepodległościowe organizacje polityczne w Rosji w okresie wojny
domowej i ich działalność na rzecz utworzenia polskich oddziałów zbrojnych.

Obrady odbędą się w Olsztynie w dniach 22-23 października 2020 roku. Artykuły pokonferencyjne zostaną opublikowane w monografii wieloautorskiej przez Wydawnictwo uwzględnione na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Karty zgłoszeniowe prosimy kierować na adres mailowy organizatorów –
wddn@konferencja.hub.pl - do 30 kwietnia 2020 roku. Do końca czerwca osoby zgłoszone zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu wybranych przez siebie
tematów wystąpień i artykułów. Koszt udziału w konferencji wynosi 450,00 złotych (dla doktorantów: 250,00 złotych). Opłaty z dopiskiem „Konferencja wschodnie drogi” należy wpłacić na konto organizatorów: PKO BP 29 1020 3541 0000 5202 0089 4386 do 30 września 2020 roku.

UWAGA! PRZEZ WZGLĄD NA SYTUACJĘ W KRAJU TERMINY ZWIĄzANE Z REJESTRACJĄ UCZESTNIKÓW ZOSTAŁY PRZESUNIĘTE. WIĘCEJ W KOMUNIKACIE NR 3


Komitet Organizacyjny


Dr hab. Dariusz Radziwiłłowicz, prof. UWM - przewodniczący
Dr hab. Wiesław B. Łach, prof. UWM
Dr hab. Andrzej Korytko, prof. UWM
Dr hab. Halina Łach
Dr Grzegorz Kała - sekretarz
Mgr Izabela Socka - skarbnik


Komitet Naukowy


Dr hab. Irena Makarczyk UWM - przewodnicząca
Prof. dr hab. Maciej Franz UAM
Prof. dr hab. Norbert Kasparek UWM
Dr hab. Jan Snopko, prof. UwB
Dr hab. Andrzej Drzewiecki, prof. AMW
Płk dr hab. Juliusz Tym, prof. ASzWoj