O nas

Katedra Wojskoznawstwa i Studiów Strategicznych wchodzi w skład Instytutu Historii, który z kolei jest jednostką organizacyjną Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

 

Kierownik Katedry 

płk rez. dr hab. Wiesław B. Łach, prof. UWM

 

Zespół Katedry

Prof. dr hab. Henryk Stroński

Dr hab. Sławomir Augusiewicz, prof. UWM

Dr hab. Kazimierz Grążawski, prof. UWM

Dr hab. Krzysztof Narojczyk, prof. UWM

Dr hab. Dariusz Radziwiłłowicz, prof. UWM

Dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM

Dr hab. Tomasz Gajownik

Dr hab. Bara Ndiaye

Dr Paweł Letko

Dr Grzegorz Kała

Mgr Izabela Socka

 

Wybrane nagrody i wyróżnienia członków Katedry