Relacja z indywidualnych zawodów strzeleckich z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W sobotę 5 września zostały przeprowadzone otwarte indywidualne zawody strzeleckie z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” dla uczczenia podziemia niepodległościowego lat 1944 – 1963. Zawody odbyły się na strzelnicy LOK w Lesie Miejskim. Organizatorem była Warmińsko-Mazurska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju w Olsztynie, Katedra Wojskoznawstwa i Interdyscyplinarnych Studiów Strategicznych Uniwersytetu Warmińskiego oraz Instytut Pamięci Narodowej - Delegatura w Olsztynie.

 

Tradycyjnie zawody powinny się odbyć 1 marca w Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, ale ze względu na panującą pandemię przeniesiono je na pierwszą sobotę września. Zawody rozpoczęły się zbiórką uczestników, na której przybliżona zostanie idea święta poświęconego żołnierzom tzw. drugiej konspiracji, którzy walczyli o Wolną Polskę z okupantem sowieckim i zainstalowanym przez niego reżimem komunistycznym, płacąc za wierność swoim ideałom niejednokrotnie cenę najwyższą – cenę swego życia.

Zawody miały charakter otwarty i wzięli w nich udział wszyscy chętni w sumie 50 uczestników, również pracownicy uczelni i studenci. Zawody odbyły się w strzelaniu z karabinu sportowego centralnego zapłonu – Kcz 10 i pistoletu sportowego „GLOCK 17”. Suma uzyskanych punktów z obu strzelań dała wynik końcowy.

Pierwsze miejsce zajął Sławomir BUKACKI – 187 pkt. /na 200 możliwych/

Drugie miejsce zajęła Edyta KORCZAKOWSKA – 180 pkt.

Trzecie miejsce zajął Jakub KORZECKI – 179 PKT.     

Na zakończenie dyrektor biura Warmińsko-Mazurskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju w Olsztynie Andrzej Zuba oraz kierownik Katedry Wojskoznawstwa i Interdyscyplinarnych Studiów Strategicznych dr hab. Wiesław Bolesław Łach, prof. UWM wręczyli puchary i nagrody książkowe zwycięzcom oraz dyplomy wszystkim uczestnikom.