Zakończenie czwartej edycji Legii Akademickiej

Zakończenie czwartej edycji Programu Ochotniczego Przeszkolenia Wojskowego Studentów „Legia Akademicka” w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Mimo zawieszenia kształcenia na uczelniach czwarta edycja Programu Ochotniczego Przeszkolenia Wojskowego Studentów „Legia Akademicka” mogła zostać zakończona dzięki wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.

Szkolenie realizowane było w semestrze letnim, w ramach części teoretycznej programu szkolenia studentów w wymiarze 15 godzin określonym odrębnie dla modułów szkolenia: podstawowego i podoficerskiego (razem 30 godzin). Warunkiem pozytywnego zaliczenia programu było uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie części teoretycznej.

Zajęcia organizowane przez Katedrę Wojskoznawstwa i Interdyscyplinarnych Studiów Strategicznych prowadzone były zdalnie w soboty w czterech blokach szkoleniowych. Prowadzili je wykładowcy akademiccy – oficerowie rezerwy Wojska Polskiego. Dodatkowo studenci zapoznali się z tematami zawartymi w programach szkolenia, które zostały opracowane przez resort obrony narodowej w obrębie e-wojskowej platformy edukacyjnej (la.elearning.wp.mil.pl). Szkolenie było również realizowane przy wsparciu „patronackiej jednostki wojskowej” jaką jest 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej w Olsztynie. Przygotowała ona uzupełniające materiały szkoleniowe, które zostały przesłane studentom.

Faktycznie 162 studentów zgłosiło akces i przystąpiło do części teoretycznej programu szkolenia a ukończyło z wynikiem pozytywnym 153 studentów. Większość złożyła wnioski o powołanie na ćwiczenia wojskowe w ramach tego programu szkolenia.

Osiągnięto cel, jakim było wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności przygotowujące do realizacji części praktycznej szkolenia wojskowego oraz zapoznano z wiedzą teoretyczną niezbędną do praktycznego dowodzenia drużyną.

„Legia Akademicka” to jeden z najważniejszych obecnie programów Ministerstwa Obrony Narodowej mający na celu odbudowę źródeł zasilania zasobów rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP w środowisku akademickim, skąd wywodzą się kandydaci na podoficerów i oficerów rezerwy. Jego realizacja nie byłaby możliwa gdyby nie otrzymane finansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

            Dziękuję kolegom wykładowcom za profesjonalne i rzetelne podejście do realizacji programu, dziękuję również paniom z Rektoratu i Wydziału Humanistycznego za wsparcie i pomoc w jego uruchomieniu i realizacji.

            Studentom dziękuję mimo przeciwności losu za wytrwałość i uczestnictwo w zajęciach a po przeszkoleniu wojskowym w okresie letnim nominacji na pierwszy stopień podoficerski.

                                                                      

     Koordynator Legii Akademickiej

                                                      dr hab. Wiesław Bolesław Łach, prof. UWM