Tradycje, symbolika i barwy 11. Pułku Artylerii im. gen. Józefa Bema przedmiotem działalności naukowej Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

11 Mazurski Pułk Artylerii im gen. Józefa Bema stacjonujący w Węgorzewie to prawny spadkobierca 1 Warszawskiej, a później Mazurskiej Brygady Artylerii, jest w chwili obecnej największym pułkiem artylerii w strukturach polskiej armii. Jest to jednostka o stanach osobowych, o których jeszcze kilka lat temu można było tylko marzyć, działająca w zupełnie nowym otoczeniu organizacyjnym, szkoleniowym i społecznym.

W obecnych uwarunkowaniach funkcjonowania pułku szczególnego znaczenia nabiera kultywowanie treści związanych z kultywowaniem uczuć i postaw patriotycznych oraz tradycji oręża polskiego wśród żołnierzy, adeptów trudnej sztuki artyleryjskiej i miejscowej młodzieży. W kształtowanie podstaw etosu artylerzysty w węgorzewskim garnizonie zaangażowali się historycy naszego instytutu. Wieloletnia współpraca przyniosła szereg licznych publikacji, które udokumentowały podstawy tradycji pułku, natomiast organizowane konferencje naukowe i popularnonaukowe przybliżyły je żołnierzom i mieszkańcom Węgorzewa.

Pragnąc zapoznać się z efektami działalności naukowej Instytutu Historii dotyczącej kultywowania tradycji i wprowadzenia symboliki wojskowej i barw, 8 lutego 11 Mazurski Pułk Artylerii im gen. J. Bema odwiedziła delegacja z Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Z oficerami jak i pracownikami zajmującymi się tą problematyką spotkała się prof. dr hab. Irena Makarczyk - dyrektor Instytutu Historii, przewodnicząca Rady Naukowej dyscypliny Historia, dr hab. Anna Pytasz-Kołodziejczyk - koordynator ds. dydaktyki oraz dr hab. Wiesław B. Łach, prof. UWM – kierownik Katedry Wojskoznawsta i Interdyscyplinarnych Studiów Strategicznych. W trakcie „roboczej” wizyty zapoznano się z efektami współpracy jak i podsumowano dotychczasową działalności w zakresie upowszechniania i popularyzacji tradycji pułku. Podsumowaniem wizyty było spotkanie delegacji z dowódcą płk Mariuszem Majerski, który podziękował za długoletnią współpracę i stwierdził, że jej najlepszym podsumowaniem będzie podpisanie oficjalnego porozumienia pomiędzy uniwersytetem a pułkiem.

                                                                       dr hab. Wiesław B. Łach, prof. UWM