Sztandar wojskowy dla 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej

4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej im. kpt. Gracjana Klaudiusza Fróga pseudonim „Szczerbiec” otrzymała sztandar. To symbol wojennej sławy wierności, honoru i męstwa. Uroczystość odbyła się 4 października 2020 r. na terenie koszar wojskowych w Olsztynie.

Sztandar ufundowało Społeczeństwo Warmii i Mazur: przedsiębiorstwa, instytucje państwowe, przyjaciele i żołnierze. W czasie uroczystości nastąpiło odczytanie aktu nadania sztandaru oraz wbicie gwoździ honorowych.

Poświęcony sztandar rodzice chrzestni przekazali w ręce dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesława Kukuły, następnie wręczono go Dowódcy Brygady płk. Mirosławowi BrysiowI, który przekazał go sztandarowemu z pocztu sztandarowego, po tej ceremonii nastąpiła prezentacja sztandaru przed szykiem pododdziałów. Chwilę później byliśmy świadkami uroczystego wręczenia proporców rozpoznawczych dla sztabu Brygady oraz podległych jej batalionów.

Otrzymanie sztandaru to najwyższe wyróżnienie dla jednostki wojskowej, nobilitacja żołnierzy i docenienie profesjonalizmu kadry. To jest również potwierdzenie zasług żołnierzy i dowód sprawnie pełnionej służby na rzecz lokalnej społeczności. Terytorialsi również aktywnie wpierają wszelkie przedsięwzięcia realizowane w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie dotyczące zapoznania środowiska akademickiego z problemami obronności. Aktywnie pomagają w edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej jak ipraktycznym studiowaniu na kierunku Wojskoznawstwo i Interdyscyplinarne Studia Strategiczne.

W trakcie uroczystości Kierownik Katedry Wojskoznawstwa i Interdyscyplinarnych Studiów Strategicznych dr hab. Wiesław B. Łach, prof. UWM wręczył okolicznościowy ryngraf i złożył gratulacje w imieniu kadry naukowo dydaktyczne i studentów kierunku Wojskoznawstwo i Interdyscyplinarne Studia Strategiczne oraz Legii Akademickiej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie oraz podziękował za okazywaną pomoc i współpracę.