Studenci Wojskoznawstwa odwiedzili 16 Pomorską Dywizję Zmechanizowaną im. Króla Kazimierza Jagiellończyka

Studenci Wojskoznawstwa zwiedzili Sale Tradycji 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza Jagiellończyka i wysłuchali wykładu poświęconego polskim umocnieniom obronnym w 1939 r.

 

            Studenci Wojskoznawstwa praktycznie weryfikowali swoją wiedzę historycznowojskową zapoznając się 25 października bieżącego roku z Salą Tradycji 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza Jagiellończyka której dowództwo od grudnia 2019 r. znajduje się w Olsztynie. 19 września minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak w obecności dowódcy i żołnierzy dywizji dokonał uroczystego otwarcia Sali Tradycji 16 PDZ. 

Historia 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej sięga początku XX wieku i wiąże się z tworzeniem w roku 1919 regularnych jednostek armii powstania wielkopolskiego. W sali zostały wyeksponowane tradycje bojowe 4 Dywizji Strzelców Wielkopolskich, Pomorskiej Dywizji Strzelców, 16 Pomorskiej Dywizji Piechoty oraz 16 Pomorskiej Brygady Piechoty 1944-1947 których dziedzictwo z honorem kultywuje dywizja.

Obecnie w skład 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej wchodzi siedem jednostek wojskowych: 9. Brygada Kawalerii Pancernej, 15. Brygada Zmechanizowana, 20. Brygada Zmechanizowana, 11. Pułk Artylerii, 15. Pułk Przeciwlotniczy, 16. Pułk Logistyczny oraz 9. Batalion Dowodzenia, których tradycje i dokonania zostały wyeksponowane.

Nie zapomniano o żołnierzach, którzy polegli w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa poświęcając im odrębną salę.

Po Sali Tradycji oprowadzał kierownik klubu dywizyjnego Krzysztof Zwierzchowski, który zaprosił na koniec wizyty do wysłuchania ciekawego wykładu Piotra Stannego, poświęconego tematyce polskich fortyfikacji, budowanych latem 1939 r. jako podstawa stanowisk obronnych polskich dywizji piechoty i brygad kawalerii na granicy z zadaniem powstrzymania agresji niemieckiej.

 

                                                                                   redakcja