Spotkanie studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zainteresowanych V edycją Legii Akademickiej

Spotkanie informacyjne dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zainteresowanych V edycją Legii Akademickiej odbyło się 4 grudnia 2021 roku o godzinie 10.00 na Wydziale Humanistycznym w Auli Dietrichów. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej jak i Ligi Obrony Kraju.

Organizatorem spotkania był płk (r.) dr hab. Wiesław B. Łach, prof. UWM – kierownik Katedry Wojskoznawstwa i Interdyscyplinarnych Studiów Strategicznych i jednocześnie i jednocześnie koordynator programu Legia Akademicka w naszej uczelni.
Legia Akademicka to program edukacji wojskowej studentów. Do programu, przystąpić będzie mógł student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, który posiada obywatelstwo polskie). W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach części teoretycznej, który to moduł szkolenia będzie realizowany w tym roku akademickim w miesiącach luty-kwiecień 2022 r.
W spotkaniu uczestniczyli nie tylko studenci, którzy są zainteresowani przeszkoleniem wojskowym, ale też wszyscy absolwenci części praktycznej Legii Akademickiej, którzy będąc podoficerami, pragną kontynuować służbę wojskową w Siłach Zbrojnych RP.
Przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej przedstawili oferty i możliwości związania się ze służbą zawodową. Zwrócili jednocześnie uwagę na funkcjonujące w uczelni kierunki studiów - I stopnia Wojskoznawstwo i II stopnia Interdyscyplinarne Studia Strategiczne, dzięki którym studenci dzięki zdobytej wiedzę i kompetencji z zakresu obronności śmiało mogą związać się z Wojskiem Polskim jak i Strażą Graniczną czy innymi służbami mundurowymi.
W ramach spotkania oprócz części informacyjnej, 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Wojsk Obrony Terytorialne zaprezentowała działania lekkiej piechoty. Miał miejsce ciesząca się również dużym zainteresowaniem studentów zorganizowana przez Biuro Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Olsztynie prezentacja najnowocześniejszej broni będącej na wyposażeniu innych armii w tym amerykańskiej, rosyjskiej czy niemieckiej.