Rusza czwarta edycja Legii Akademickiej

W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE RUSZA CZWARTA EDYCJA PROGRAMU OCHOTNICZEGO SZKOLENIA WOJSKOWEGO STUDENTÓW „LEGIA AKADEMICKA”

 

Minister Obrony Narodowej 27 listopada 2020 r. podpisał decyzję nr 164/MON w sprawie programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”.

Decyzja określa sposób organizacji oraz zasady realizacji programu. Cześć teoretyczna realizowana będzie w uczelniach cywilnych, a część praktyczna w wytypowanych jednostkach wojskowych.

Biuro ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej” MON poinformowało, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie został zakwalifikowany do tegorocznej IV edycji projektu „Legia Akademicka”.

Jest to kontynuacja pilotażowego projektu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów, który Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło w roku akademickim 2017/2018. Ale biorąc pod uwagę obecną decyzję MON, program Legii Akademickiej w części teoretycznej będzie realizowany tak samo jak w poprzednim  roku akademickim w formie zdalnej. 

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

Do projektu przystąpić będzie mógł student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie. W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach części teoretycznej, który to moduł szkolenia będzie musiał być zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2021 r.

Zasadniczym celem części teoretycznej będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w warunkach poligonowych.

Organizatorem procesu dydaktycznego w uczelni obejmującego przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej będzie Katedra Wojskoznawstwa i Interdyscypinarnych Studiów Strategicznych. Będzie ona realizować proces teoretycznego szkolenia wojskowego, w formie zajęć ogólnouczelnianych realizowanych poza programem kształcenia. Dodatkowo wsparty on będzie platforma e-learningową Ministerstwa Obrony Narodowej.

Zajęcia w ramach Legii Akademickiej będą zajęciami dodatkowymi. To w sumie 30 godzin, realizowane w sposób zdalny w grupach liczących nie więcej niż 30 studentów. Wykłady będą realizowane w ramach pięć modułów szkoleniowych po sześć godzin w czasie wolnym /sobota lub niedziela/ w miesiącach kwiecień-maj. Ich podsumowaniem będą dwa egzaminy, jeden w połowie a drugi na koniec zajęć. Nie chcemy też nikogo zniechęcać, dlatego terminy zajęć będziemy ustalać z poszczególnymi grupami a wykłady będą prowadzić wyspecjalizowani wykładowcy.

Szkolenie praktyczne realizowane będzie w ramach ćwiczeń wojskowych w wytypowanych jednostkach podczas letniej przerwy akademickiej. Finałem szkolenia praktycznego będzie egzamin podoficerski i mianowanie studentów na stopień kaprala.

Studenci zainteresowani programem mogą składać wniosek ochotnika w sprawie przyjęcia na zajęcia w części teoretycznej programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka, który jest podstawą przystąpienia do tego programu.

Wnioski przyjmowane są do 31 marca. Ponieważ Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest jedyną uczelnią w województwie, która przystąpiła do tego programu, wnioski mogą składać również studenci innych uczelni państwowych jak i prywatnych.

Wniosek osobiście lub w formie elektronicznej czy drogą pocztową należy składać w sekretariacie Wydziału Humanistycznego. Wniosek ten wraz z adresem do przesłania znajduje się na stronie Legia Akademicka tegoż wydziału, na której będą umieszczane na bieżąco wszelkie informacje dotyczące programu „Legia Akademicka”.

Wniosek (osobiście lub w formie elektronicznej czy drogą pocztową) należy składać w sekretariacie Wydziału Humanistycznego:

drogą elektroniczną: e-mailbeata.milewska@uwm.edu.pl

drogą pocztową:

Wydział Humanistyczny UWM mgr Beata Milewska
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
/Legia Akademicka IV/

Więcej informacji o IV edycji Legii Akademickie w artykule na stronie

https://www.defence24.pl/legia-akademicka-i-60-uczelni