Rozpoczynamy IV edycję programu Legia Akademicka

ROZPOCZYNAMY IV EDYCJĘ PROGRAMU LEGIA AKADEMICKA

 

Szanowni Studenci zostaliście zakwalifikowani jako uczestnicy programu teoretycznego Legii Akademickiej i zostaliście podzieleni na siedem plutonów /grup/

Program teoretyczny składa się z modułu podstawowego /15 godzin w tym 13 godzin wykładu i dwie egzaminów/ następnie modułu podoficerskiego /15 godzin w tym 13 godzin wykładu i dwie egzaminów/.

Tematyka i program zajęć /w wordzie/ jak i podstawy jego realizacji opracowane zostały na podstawie programu szkolenia zatwierdzonego przez szefa Sztabu Generalnego i znajdują się w załączeniu.

Dodatkowo resort obrony narodowej na potrzeby Legii Akademickiej przygotował,  w obrębie wojskowej platformy edukacyjnej, zakładkę  e-learningową (la.elearning.wp.mil.pl) wspierającą proces szkolenia teoretycznego, zawierającą oddzielne tematy do przerobienia samodzielnie zawarte w programie szkolenia opracowane przez wojsko. 

W celu skorzystania z platformy e-lerningowej każdy student otrzyma indywidualny login oraz hasło /najpóźniej do 15 kwietnia/.

Dla uwiarygodnienia obecnej edycji szkolenia każdy musi się zalogować na platformie e-lerningowej.

Zajęcia teoretyczne prowadzone będą zdalnie w plutonach przez wykładowców, którzy się z wami skontaktują i omówią szczegóły realizacji programu oraz podadzą kody do zespołów i platformy na których prowadzone będą zajęcia.

Teoretycznie będą to cztery spotkania w soboty z TAKIM wyliczeniem, aby ostatnie zajęcia odbyły się 15 maja.

Program kończy się otrzymaniem zaświadczenia, które jest podstawą do realizacji części praktycznej Legii Akademickiej.

Z wstępnych informacji, które posiadam część praktyczna rozpocznie się 5 lipca. Jeżeli chodzi o kwalifikacje wojskową /ci którzy nie posiadają książeczki wojskowej - zwłaszcza panie/ skontaktują się z wami  indywidualnie przedstawiciele Wojskowych Komend Uzupełnień i ustalą tok postępowania.

            Informacje wysłałem do wszystkich studentów, lecz wiem że do części informacje nie doszły dlatego w załączeniu znajdują się programy szkoleń jak i poradniki pomocne w realizacji programu.

            Formę i treść egzaminów ustalą wykładowcy na podstawie zestawu pytań które w następnym tygodniu znajdą się na stronie Legii.

 

ŻYCZĘ WYTRWAŁOŚCI I UKOŃCZENIA CAŁEJ EDYCJI

W kwestiach merytorycznych proszę o kontakt: /600131945/; wieslaw_lach@tlen.pl

 

Koordynator Legii Akademickiej

Kierownik Katedry Wojskoznawstwa i Interdyscyplinarne Studia Strategiczne

płk rez. dr hab. Wiesław B. Łach, prof. UWM