Promocja naszych kierunków studiów – Wojskoznawstwa i Interdyscyplinarnych Studiów Strategicznych na Warmińskim Kiermasie Tradycji, Dialogu i Zabawy w Bałdach

Na uniwersyteckich łąkach 3 lipca w Bałdach po raz 13 odbył się Warmiński Kiermas Tradycji, Dialogu i Zabawy.

Organizatorem kiermasu jest gmina Purda we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim i powiatem olsztyńskim. W Bałdach przez wieki witano biskupów warmińskich obejmujących swój urząd z nadania polskiego króla.

Na tę pamiątkę podczas kiermasu odbywa się inscenizacja powitania biskupa przy fragmencie starej drogi prowadzącej z Warszawy na Warmię. Stoją przy niej tablice przypominające sylwetki biskupów oraz głazy poświęcone poszczególnym duchownym.

W trakcie kiermasu odsłonięto głaz Michała Radziejowskiego, biskupa warmińskiego w l. 1679 – 1688. W trakcie pobytu na Warmii m.in. ufundował organy w katedrze fromborskiej I wieżę na wzgórzu we Fromborku. Odbyła się również inscenizacja powitania na granicy Warmii innego z biskupów warmińskich - Szymona Rudnickiego, który przewodził Kościołowi katolickiemu na Warmii w latach 1604-1621.

Na kiermasu nie zabrakło i nas. Wykorzystując popularność imprezy oraz licznie przybyłych gości i mieszkańców gminy Purda zachęcaliśmy do studiowania ciekawych i atrakcyjnych kierunków studiów jakimi są Wojskoznawstwo i Interdyscyplinarne Studia Strategiczne.

Studenci szczególnie cenią sobie interdyscyplinarny wymiar studiów, których celem jest przekazanie wiedzy i kompetencji społecznych. Doceniany jest również wymiar praktyczny studiów, m.in. udział w zajęciach, które odbywają się w jednostkach wojskowych czy na strzelnicach. Doskonałym uzupełnieniem jest uczestnictwo studentów w edukacji wojskowej w ramach Legii Akademickiej, która kończy się kursem podoficerskim i nominacją na stopień kaprala Wojska Polskiego. Naturalną konsekwencją jest podjęcia studiów magisterskich na kierunku Interdyscyplinarne Studia Strategiczne, który jest dedykowany również dla studentów wszystkich kierunków studiów.

Promocja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie 4. Warmińsko Mazurskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej z którą współpracujemy w ramach licznych przedsięwzięć a studenci są również żołnierzami tej formacji.

Podczas Kiermasu Tradycji, Dialogu i Zabawy prezentowało się ponad 50 wystawców. Sprzedawali regionalne potrawy i wyroby rzemiosła artystycznego, nie zabrakło też występów artystycznych.

                                                                                                          Halina Łach