Program konferencji: Wschodnie drogi do Niepodległości 1918-1920

Katedra Wojskoznawstwa i Studiów Strategicznych oraz Pracownia
Historii Wojskowości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
zaprasza na sesję popularno-naukową
WSCHODNIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI 1918-1920


28 października 2021 r.; Wydział Humanistyczny, Sala Teatralna; godz.: 11.00-17.00


Moderator : Prof. UWM, dr hab., Wiesław Bolesław Łach, Prof. UWM, dr hab. Dariusz
Radziwiłłowicz


Otwarcie Konferencji: Wystąpienie
Dyrektor Instytutu Historii - dr hab. Ireny Makarczyk


Prof. Uniwersytetu w Białymstoku, dr hab. Jan Mieczysław Snopko, Służba Polaków w armii
rosyjskiej (przed i po wybuchu Wielkiej Wojny w 1914 roku).


Prof. UWM, dr hab. Dariusz Radziwiłłowicz, Polskie formacje wojskowe w Rosji po rewolucji
lutowej i w okresie wojny domowej.


Prof. dr hab. Henryk Stroński, Polski miesiąc w Kijowie. Pobyt Wojsk Polskich w stolicy Ukrainy
w 1920 r.


Mgr Paweł Zakrzewski, Wydział Wojskowy Komitetu Narodowego Polskiego a sprawy Wojska
Polskiego w Rosji. Zarys problematyki.


Przerwa


Dr hab. Halina Łach, Granica wschodnia Polski z Rosją Sowiecką w dokumentach i analizach
Biura Prac Kongresowych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych w 1919 r.


Prof. UWM, dr hab., Wiesław Bolesław Łach, Podłoże konfliktu polsko-litewskiego w latach 1919-
1923 i jego polityczno-wojskowe następstwa.


Dr Grzegorz Kała, Upadek carskiej Rosji we wspomnieniach gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego.


Patrycja Napieralska, Polska broń pancerna w wojnie polsko-bolszewickiej - wybrane aspekty.


Dyskusja


Podsumowanie i zakończenie Konferencji