Podróż historyczno-wojskowa studentów Wojskoznawstwa i Historii

W ramach zajęć dydaktycznych w dniu 27 października 2021 r. na trasie Olsztyn – Olsztynek - Mława – Nidzica – Olsztyn studenci Wojskoznawstwa i Historii z Instytutu Historii zapoznali się z doświadczeniami działań wojennych w czasie I i II wojny światowej na kierunku mławskim oraz polskimi i niemieckimi fortyfikacjami.

W procesie kształtowania kompetencji zawodowych i społecznych studenta duże znaczenie mają podróże wojskowo-historyczne umożliwiające bezpośrednie obcowanie z przeszłością i przybliżenie dziedzictwa historycznego w jej naturalnej postaci i środowisku. Ich realizacja jest potrzebna szczególnie kiedy chcemy zapoznać się z warunkami naturalnymi pól bitewnych czy doświadczeniami wykorzystania terenu do działań militarnych.

Obecna podróż została zrealizowana w ramach przedmiotu historyczne-wojskowe studia terenowe. Oprócz celów merytorycznych praktyczna realizacja zajęć ma nauczyć planowania i przygotowania podróży. Przy jej organizacji należy opracować temat, cele ugruntowujące świadomość obronną, tradycje orężne jak i doświadczenia militarne. Należy określić czas trwania oraz termin, a także wybrać trasę i docelowe miejsca.

W trakcie jednodniowej podróży studenci zapoznali się ze schronami bojowymi w Tomarynach jako przykładzie fortyfikacji nowożytnych. Niemieckimi schronami bojowymi okresu międzywojennego w Starych Jabłonkach i Witramowie, które tworzyły tzw. Pozycję olsztynecką w Prusach Wschodnich.

Innym tragicznym śladem z czasów II wojny światowej było zapoznanie w Olsztynku z Multimedialnym Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB oraz z walkami w czasie I wojny światowej  w mieście i okolicach.

Najważniejszym miejscem z uwagi na pamięć Kampanii Polskiej 1939 r. było zwiedzanie obronnej pozycji mławskiej. Pomnika Polskiego Piechura – Obrońcom Mławy upamiętniającego bitwę pod Mławą w 1939 r. oraz bunkra Mauzoleum Żołnierzy Września w Uniszkach Zawadzkich. Natomiast z działaniami wojennymi Armii Modlin we wrześniu 1939 r. studenci zapoznali się w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej zwiedzając ekspozycję poświęconą obrońcom Mławy.

Zorganizowana podróż osiągnęła cele programowe i jako praktyczna forma  skonkretyzowała i skorygowała teoretyczną wiedzę uczestników podróży oraz pobudziła zainteresowania historią wojskowości, a o zaangażowaniu studentów w trakcie zajęć niech świadczą zdjęcia.

                                                                       Wiesław Łach