Podpisanie umowy o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z 11 Pułkiem Artylerii im. gen. Józefa Bema z Węgorzewa

Owocem oceny dotychczasowej działalności w zakresie upowszechniania i popularyzacji tradycji węgorzewskich artylerzystów oraz wieloletniej współpracy w szkoleniu studentów kierunku Wojskoznawstwa, było podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Dowódcą 11 Mazurskiego Pułk Artylerii im gen. J. Bema  płk. Mariuszem Majerskim, a Rektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. Jerzym Przyborowskim.

Uroczysta wymiana podpisanych porozumień nastąpiła na Sali Tradycji Pułku. Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego reprezentowała Dyrektor Instytutu Historii dr hab. Irena Makarczyk której towarzyszyli pracownicy naukowi realizujący obopólną współpracą.

11 Mazurski Pułk Artylerii im. gen. Józefa Bema powstał w wyniku przeformowania 1. Mazurskiej Brygady Artylerii w Pułk. Minister Obrony Narodowej w rozporządzeniu nr 85 z dnia 16 marca 2011 r., ustanowił doroczne święto 11 Pułku Artylerii w dniu 3 września, polecił przejąć nazwę wyróżniającą „Mazurski” oraz imię generała Józefa Bema jak również z honorem kultywować dziedzictwo tradycji pododdziałów artylerii. Namacalnym dowodem dbałości o tradycje i dorobek artyleryjskich pokoleń jest odnowiona Sala Tradycji - nowoczesna, a jednocześnie zachowująca ducha tradycji artyleryjskich dokonań sprzed lat.

Pułk jest jednostką dysponującą najnowocześniejszym sprzętem artyleryjskim. Jednocześnie posiada ogromny bagaż doświadczeń wypracowanych na dziesiątkach poligonów, w  trakcie strzelań artyleryjskich oraz licznych misji zagranicznych.

Dyrektor Instytutu Historii w trakcie wręczania okolicznościowych podziękowań podkreślała, że współpraca zresztą obopólna podnosi poziom kształcenia studentów kierunku Wojskoznawstwa i Interdyscyplinarnych Studiów Strategicznych. Ułatwia również kształtowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych zwłaszcza żołnierzy artylerzystów oraz upowszechnia wiedzę obronną wśród studentów.