Ogólnopolska Konferencja Naukowa - "Wschodnie drogi do niepodległości 1918-1920"

Szanowni Państwo,

            Katedra Wojskoznawstwa i Studiów Strategicznych oraz Pracownia Historii Wojskowości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  mają przyjemność zaprosić do uczestnictwa w konferencji naukowej pt. Wschodnie drogi do niepodległości 1918-1920.

            Wyborowi tematu obrad towarzyszyła świadomość pewnej luki w polskiej historiografii. Otóż chcielibyśmy zwrócić uwagę na – po trosze zapomniane i pomijane - polskie formacje wojskowe na wschodzie i ich wkład w wydobycie się Polski na niepodległość. Proponujemy pochylić się nad losem polskich niepodległościowych formacji zbrojnych, powstałych głównie po likwidacji polskich korpusów w Rosji w maju i czerwcu 1918 roku. Interesują nas w tym wypadku dzieje takich związków i oddziałów jak 4 Dywizja Strzelców Polskich, zorganizowana w Kubaniu i od jesieni 1918 do lata 1919 działająca aktywnie na terenach południowej Rosji oraz Besarabii. Podobnie losy Oddziału Wojsk Polskich w Północnej Rosji zwanych Murmańczykami, jak zwykło się określać formacje polskie formowane w konsekwencji ustaleń gen. Józefa Hallera i gen. Fredericka Cuthberta Poole’a, operujące w okolicach Murmańska i Archangielska. Innym związkiem taktycznym wartym wspomnienia w tym kontekście jest 5 Dywizja Strzelców Polskich, która przez cały 1919 rok i początek 1920 toczyła walki w wojnie domowej w Rosji. Oprócz wymienionych formacji zbrojnych pragniemy upomnieć się także o polskie niepodległościowe organizacje polityczne które były reprezentantami i współorganizatorami polskich oddziałów. Zdecydowaliśmy się wyłączyć poza nawias zainteresowania konferencji oddziały komunistyczne, które w tym czasie także się pojawiały. Ich wkład w odzyskanie przez Polskę niepodległości był żaden, można rzec z pełną odpowiedzialnością, że one bardziej szkodziły sprawie niż ją wspierały, ponadto doczekały się one licznych publikacji w latach 1945-1989. Natomiast w kontekście obrad warto również przypomnieć czyn zbrojny polskich oddziałów sformowanych w Rosji w wojnie polsko-bolszewickiej oraz ich tradycje w armii II i III RP

Żywimy przekonanie, że tematyka obrad spotka się z Państwa życzliwym przyjęciem, dlatego chcemy Państwa zaprosić do wspólnej debaty poświęconej losom polskich żołnierzy i polskich formacji walczących u zarania niepodległości daleko w głębi terytorium rosyjskiego.