H. Łach: Delimitacja polsko-sowieckiej granicy przez Mieszaną Komisję Graniczną W 100 setną rocznicę Traktatu Ryskiego