W Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie w dniach 15-16 września odbyła się konferencja historyczna pod tytułem: „Współczesność oparta na tradycji - 30 lat Straży Granicznej”

Konferencja została zorganizowana w ramach obchodów jubileuszu formacji, w związku przypadającym w bieżącym roku 30-leciem utworzenia Straży Granicznej. Organizatorem przedsięwzięcia był Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. Tomasz Praga przy naukowej współpracy z Oddziałem IPN w Szczecinie i Politechniką Koszalińską.

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonała w imieniu Komendanta Głównego SG, płk SG Aneta Skorupska - Dyrektor Biura Prezydialnego KGSG.

Konferencja prowadzona przez prof. nadzw. dr. hab. Michała Polaka oraz mjr. SG dr. Artura Ochała obejmowała cztery panele: I panel - Korpus Ochrony Pogranicza (1924 – 1939), II panel - Straż Graniczna (1928 – 1939), III panel i IV panel – Patroni naszych jednostek.

Jej celem było upamiętnienie przedwojennych formacji granicznych, których tradycje kultywuje współczesna Straż Graniczna oraz przypomnienie obecnemu pokoleniu funkcjonariuszy chlubnych dokonań naszych poprzedników.

Od pierwszych lat istnienia Straż Graniczna poszukiwała swojej tożsamości, sięgając do chlubnych tradycji polskich formacji granicznych i przywołując z kart historii m.in. dzieje Korpusu Ochrony Pogranicza [1924-1939] oraz Straży Granicznej [1928-1939]. Stopniowo uświadamiano narodowi polskiemu prawdę historyczną o dokonaniach w przywracaniu spokoju i normalizowaniu życia mieszkańców na Kresach. Przywracano pamięć o udziale żołnierzy tych formacji w walkach o utrzymanie niepodległości i suwerenności II Rzeczypospolitej, o obronie strażnic granicznych przed niemieckim i sowieckickim najeźdźcą, o wojennym szlaku 1. Pułku Kawalerii KOP od Wielunia do lasów Lubelszczyzny, o walkach żołnierzy KOP i SG na Podkarpaciu i w obronie Półwyspu Helskiego, o bitwach oddziałów KOP pod Szackiem i Wytycznem - to w Wytycznie właśnie usypano Kopiec Chwały należny poległym obrońcom ojczyzny.

Jak wiemy, historia obeszła się z żołnierzami Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej okrutnie: ścigani przez sowieckich funkcjonariuszy NKWD w większości zostali zamordowani. W okresie powojennym nadal byli tropieni i inwigilowani przez funkcjonariuszy UB i Głównego Zarządu Informacji, a oficjalna historia na wiele lat skazała ich na zapomnienie. Dopiero zmiany, jakie dokonały się w Polsce po 1989 r., umożliwiły zgłębianie i upublicznianie wiedzy o naszych poprzednikach strzegących granic.

 

W charakterze prelegentów wystąpili przedstawiciele środowisk naukowych, uczelni wyższych, instytucji kultury, służb mundurowych oraz stowarzyszeń, którym bliskie są sprawy ochrony granicy państwowej i tradycji formacji granicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Instytut Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie reprezentowali: dr hab. Wiesław Bolesław Łach, prof. UWM, który wygłosił referat nt. Wytyczne i instrukcje dowództwa Korpusu Ochrony Pogranicza do szkolenia wojsk na wypadek wojny ze Związkiem Sowieckim oraz dr hab. Halina Łach, która wygłosiła referat nt. Przysposobienie Wojskowe i Wychowanie Fizyczne KOP w systemie pozamilitarnym II Rzeczypospolitej Polskiej.