8 marca - Dzień Kobiet. Artykuł okolicznościowy H. Łach pt. "Kobiety w walkach o niepodległość Polski"